DNA Diepgang, Onderzoek & Nieuws

Wij willen onze bezoekers veel informatie rondom DNA en voornamelijk DNA Tests bieden, om dit te realiseren behandelen wij sommige onderwerpen zeer uitgebreid. Zie hier een overzicht van deze onderwerpen: 

Op zoek naar je oorsprong: migratieroutes en haplogroepen

Nieuwsgierig naar je oorsprong? Wil je weten waar je grootouders vandaan komen? Wil je inzicht in je raciale en etnische afkomst? Waarschijnlijk weet je dat dat je DNA wordt doorgegeven van generatie op generatie. Dit DNA bevat heel veel informatie. Het van generatie op generatie doorgeven van DNA maakt het mogelijk om op zoek te gaan naar het antwoord op een aantal vragen:

  • Waar kwamen je verre voorvaders vandaan?
  • Welke migratieroutes namen je verre voorouders?
  • Met welke bevolkingsgroep op aarde komt je DNA het meest overeen?

Iedereen, dus ook jij, behoort tot een bepaalde haplogroep. Bevolkingsgroepen met een DNA dat sterk overeenkomt behoren tot dezelfde haplogroep. De haplogroep maakt het dus mogelijk om te bepalen waar je oorsprong ligt. De drie zojuist gestelde vragen kunnen worden beantwoord.

SNP-mutatie en haplogroep

Het DNA van het Y-chromosoom wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon. Het mitochondrion wordt onveranderd doorgegeven van een moeder op haar zomen en dochters. Dit verloopt niet altijd goed. Er kunnen tijdens de vele replicaties van het DNA foutjes of mutaties optreden. Dankzij gevorderde analytische technieken kunnen deze mutaties opgespoord en geïdentificeerd worden. Stel een voorouder heeft als DNA ACGTCT. Na een SNP-mutatie wordt dat ACGTTT. Er is dus een van de basen (de C) vervangen door een van de andere basen (in dit voorbeeld zijn de drie andere basen AGT. De C is in dit voorbeeld vervangen door de T).

Hoe worden SMP-mutaties aangegeven? Met een code. Zo’n 200.000 jaar geleden ontstond in de zogenaamde African Adam in Oost Afrika een M91 SNP-mutatie. Deze oudst bekende mutatie komt alleen voor bij deze groep. Een groep met dezelfde SNP-mutatie wordt een haplogroep genoemd. De groep met deze mutatie is haplogroep 61. Tegenwoordig vinden we deze nog steeds bestaande groep bij onder andere de Ethiopische joden en bij de Bosjesmannen.

Haplogroepen en migratieroutes

Er kunnen diverse haplogroepen worden onderscheiden van A t/m T Deze groepen zijn weer onderverdeeld in subgroepen. Er bestaan dus enkele tientallen verschillende haplogroepen. Iedere groep heeft een gemeenschappelijke stamvader De verschillende groepen maken het voor wetenschappers mogelijk om de verspreiding van de mensen over de aarde in beeld te brengen. De wetenschappers ontdekten diverse migratiestromen:

  • Er zijn haplogroepen via het Midden-Oosten naar de Balkan getrokken. Vanaf hier trokken ze naar Scandinavië.
  • Andere haplogroepen vertrokken vanaf Jemen. Via de Aziatische kusten kwamen ze helemaal in Australië terecht.
  • Er waren ook haplogroepen die vanuit het Midden-Oosten naar centraal Azië vertrokken. Vandaaruit trokken ze verder naar Siberië en Amerika.
  • Andere haplogroepen trokken langs de kusten van de Middellandse Zee. Ze gingen Europa bevolken.

De afkomst van de Nederlanders

Wetenschappers zijn ook iets te weten gekomen over de afkomst van de Nederlanders. R1b is de haplogroep van ongeveer de helft van alle Nederlanders, terwijl 30 procent van de Nederlanders haplogroep I heeft. De rest behoort tot een van de zeven andere groepen die wetenschappers hebben gevonden tijdens hun onderzoek naar onze herkomst.

Hoe zijn de R1b-Nederlanders in ons land terechtgekomen?
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze vertrokken vanuit Spanje/ Portugal (het Iberisch schiereiland).

Hoe zijn de I-Nederlanders in ons land terechtgekomen?
Vanuit Scandinavië (Noormannen of Friezen?).

Ons DNA is dus vaak afkomstig uit Spanje of uit Scandinavië.

 

Kaart met migratie routes
(klik om te vergroten)

World Map of Y-DNA Haplogroups

 

Interessante links

Overleden personen zoeken

Als je jouw stamboom compleet in beeld wilt krijgen of je bent naar één specifiek persoon op zoek dat overleden is dan zijn er vele sites waar je overleden personen kunt zoeken op naam of op stad. Wij hebben ze bij DNA test online op een rij gezet.

Overleden personen zoeken via MyHeritage.nl

search-myheritage

Bij Myheritage heb je een grote zoekmogelijkheid via de My Heritage rouwadvertentie database, het is mogelijk te zoeken op basis van:

Voornaam, Achternaam, Jaar, Plaats, Woonplaats & Trefwoorden

Overleden personen zoeken in België via InMemoriam

In Memoriam is een initiatief van Mediahuis van alle Belgische kranten, dus een hoop Belgische data is hier te vinden.

Overleden personen zoeken via Menselinq.nl

Menselinq heeft ook een grote database. Ook veel regionale mogelijkheden in deze database.

Een goede bestemming voor zoektochten als:

Rouwadvertenties Amsterdam, of bijvoorbeeld ‘overleden personen zoeken in Groningen’.

Overleden personen zoeken met WieWasWie.nl

wiewaswie

WieWasWie.nl Voornamelijk oudere data staat hierin, maar wel heel veel. Dus als je ver terug zoekt is deze database ideaal.

Heeft u zelf nog andere goede sites gevonden in uw zoektocht? Laat het ons weten via een reactie en wij voegen de site dan toe aan deze lijst!

 

 

Vergoeding DNA onderzoek vanuit de zorgverzekering

Een vergoeding voor DNA onderzoek vanuit de zorgverzekering is mogelijk. Het is dan belangrijk om te vermelden dat dit geldt voor erfelijkheidsonderzoeken. Dit is onderzoek naar de erfelijkheid van een ziekte of een mogelijk aangeboren afwijking. Sommige ziektes en afwijkingen komen binnen bepaalde families namelijk vaker voor. DNA onderzoek geeft dan antwoorden op bijvoorbeeld onderstaande vragen:

  • Binnen de familie komt een ziekte voor en je wilt weten of dit (erfelijke) gevolgen heeft voor jezelf en eventuele kinderen?
  • Hoe groot de kans is dat een bepaalde ziekte wordt doorgegeven als je kinderen krijgt?

Wat krijg je vergoed bij erfelijkheidsonderzoek?

Als je een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebt, kun je onderzoek laten uitvoeren bij een ziekenhuis dat is aangesloten bij de verzekeraar. Je kan vervolgens een vergoeding voor DNA onderzoek ontvangen van je zorgverzekering. Wat je precies vergoed krijgt kan verschillen per verzekeraar. Dus je doet er goed aan om hiernaar te informeren bij de zorgverzekeraar waar je bent aangesloten.

Op een vergoeding van erfelijkheidsonderzoek is het eigen risico van toepassing. Dat houdt in dat het deel eigen risico dat je hebt gekozen, eerst van het bedrag wordt afgehaald. Daardoor kan het voorkomen dat je uiteindelijk toch een flink deel zelf betaalt.

Bij veel zorgverzekeraars worden de onderstaande DNA onderzoeken vergoed. Daarnaast maak je aanspraak op een vergoeding voor advies en eventuele extra begeleiding.

  • Stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemisch onderzoek, ultrageluidsonderzoek en DNA onderzoek. Daarnaast valt advies en psychosociale begeleiding ook vaak onder de vergoeding.

Wordt een vaderschapstest of DNA afkomst test vergoed?

Een vaderschapstest of DNA afkomst test wordt doorgaans niet vergoed in de basis- of aanvullende verzekering.